dôvody dobrovoľníctva

13.02.2021

Mačky sú všade - nie vždy v dobrom zdravotnom stave a nie vždy vítané. Čo s tým? Dobrovoľníci sa snažia najmä o zníženie populácie mačky domácej, aby nebolo toľko bezdomovcov, no a potom je to pomoc jednotlivým mačkám alebo ferálnym kolóniám. 

Poznáte to - Sloboda Zvierat, rôzne iné občianske združenia na pomoc zvieratám, útulky, hnutia...atď. Ľudia si často mylne myslia, že sú to služby, ktoré pomáhajú zvieratám a to je ich platené zamestnanie. Tým pádom sa nesprávne domnievajú, že ak sa vyskytne problém s mačkami (premnoženie, treba hľadať domov, ošetriť, odviezť, odchytiť,...atď), tieto spolky sú na to, aby sa o problém postarali.

Veľké vyvedenie z omylu: nie je to tak. 

Tieto združenia žiaľ len hasia špičku ľadovca. Opustených domácich spoločenských zvierat je tak strašne veľa, že nie je šanca, aby sa pokúsili všetkým pomôcť. Fungujú na dobrovoľníckej báze a za svoje aktivity nie sú nijako platení (SZ je v niektorých veciach výnimka, ale o tom inokedy).

Čiže akákoľvek pomoc mačkám je na Slovensku na dobrovoľnom princípe. Ľudia, ktorí to riešia, to robia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu. Združenia vznikli z toho dôvodu, aby sa táto náročná neplatená práca aspoň zefektívnila. 

Situácia by sa oveľa zlepšila, keby každý človek prispel nejakou tou kvapkou. Nemyslím len finančne, ale nejakým jednoduchým skutkom. Aj kvôli tomu som vytvorila túto stránku, lebo potrebujeme viac ľudí v našich dobrovoľníckych radoch. Mnoho ľudí má zvieratá rado a aj by chceli pomáhať "spravovať mačky", no nevedia ako.


ferálne/pouličné mačky

Mačky sú síce samotárske zvieratá, no ak nemajú domov, môžu si vytvoriť skupiny alebo tzv. "gangy", kde sa rôzne mačky zdržiavajú na 1 mieste a navzájom sa rešpektujú. Sú to zvieratá patriace k človeku, jeho neprítomnosť a nedôveru k nemu si teda nahrádzajú spoločnosťou iných mačiek a tiež výskytom na miestach, ktoré sú poznačené ľudskou aktivitou (sídliská, záhrady a parky, cintoríny, areály firiem a nemocníc, parkoviská, staveniská...atď.).

Takýto cat-gang si môže v pohode nažívať a nie je vyslovene nutné (žiaľ zďaleka ani reálne) všetkým členom nájsť domovy. Mačiek je tak veľmi veľa, že ak ich niekto aj odstráni nelegálnym spôsobom (zabitím, vyvezením preč,...), problém to nevyrieši, pretože teritórium predošlých mačiek obsadia nové a budú sa tam rozrastať.

Ideálne riešenie je teda kontrola mačacej skupiny na určitom mieste. Kontrolovaná skupina mačiek má výhody:

✔️ nerozmnožuje sa a zriedkakedy vpustí do svojho teritória cudzie mačky

✔️ ak sa tam aj objaví nový jedinec, dá sa chytro zareagovať , napríklad odchytom a kastráciou, alebo sa nájde pôvodný majiteľ novej mačky (aj stratené mačky sa chodia stravovať do pouličnej skupiny)

✔️ mačky si naďalej plnia deratizačnú funkciu

✔️ odžijú si tam svoj mačací život aspoň čiastočne "dôstojne", keďže sa domova nikdy nedočkajú

✔️ po kastrácii sa im zlepší zdrav. stav a majú nižšiu spotrebu krmiva

✔️ ak mačky časom uhynú, postupne ich síce nahradia nové, ale keďže sú kontrolované, dajú sa noví jedinci opäť vykastrovať a skupina ostane stabilná, čo do počtu - nerozrastá sa

✔️ kastrovaný jedinec má zástrih ucha, aby bol ľahko rozoznateľný už podľa siluety


ohrozené mačky a mačiatka

PODPORA

Pokiaľ na predchádzajúce aktivity nemáte čas a napriek tomu by ste radi pomohli, ďalšia vec, ktorú môžete spraviť, je dobrovoľníkov finančne podporiť. Každé združenie, ktoré sa venuje záchrane zvierat má transparentný účet a Vy si viete skontrolovať, na aký účel boli peniaze použité. Existuje veľa združení s týmto zameraním a ľahko si ich vyhľadáte na internete. Peniaze darované združeniam sa využívajú najmä na veterinárnu starostlivosť, pretože tá je najdrahšia.

Aby ste sa vyhli rôznym podvodníkom, neodporúčam prispievať na osobné účty.

Ja napríklad pomáham cez OZ MačkySOS.