dôvody dobrovoľníctva

13.02.2021

Mačky sú všade - nie vždy v dobrom zdravotnom stave a nie vždy vítané. Čo s tým? Dobrovoľníci sa snažia najmä o zníženie populácie mačky domácej, aby nebolo toľko bezdomovcov, no a potom je to pomoc jednotlivým mačkám alebo ferálnym kolóniám. 

Poznáte to - Sloboda Zvierat, rôzne iné občianske združenia na pomoc zvieratám, útulky, hnutia...atď. Ľudia si často mylne myslia, že sú to služby, ktoré pomáhajú zvieratám a to je ich platené zamestnanie. Tým pádom sa nesprávne domnievajú, že ak sa vyskytne problém s mačkami (premnoženie, treba hľadať domov, ošetriť, odviezť, odchytiť,...atď), tieto spolky sú na to, aby sa o problém postarali.

Veľké vyvedenie z omylu: nie je to tak. 

Tieto združenia žiaľ len hasia špičku ľadovca. Opustených domácich spoločenských zvierat je tak strašne veľa, že nie je šanca, aby sa pokúsili všetkým pomôcť. Fungujú na dobrovoľníckej báze a za svoje aktivity nie sú nijako platení (SZ je v niektorých veciach výnimka, ale o tom inokedy).

Štatistika: 
Na Slovensku je zhruba pol milióna mačiek MAJÚCICH DOMOV. Viete si predstaviť, koľko je tých, čo domov nemajú? Niekoľkonásobne VIAC. Neexistuje útulok, služba ani združenie, ktoré by im všetkým pomohlo alebo ich umiestnilo. Jedine mravenčou dobrovoľnou prácou každého človeka sa s tým dá aspoň niečo spraviť.

Čiže akákoľvek pomoc mačkám je na Slovensku na dobrovoľnom princípe. Ľudia, ktorí to riešia, to robia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu. Združenia vznikli z toho dôvodu, aby sa táto náročná neplatená práca aspoň zefektívnila. Nie na to, aby riešili problémy s mačkami namiesto druhých ľudí.

Situácia by sa oveľa zlepšila, keby každý človek prispel nejakou tou kvapkou. Nemyslím len finančne, ale nejakým jednoduchým skutkom. Aj kvôli tomu som vytvorila túto stránku, lebo potrebujeme viac ľudí v našich dobrovoľníckych radoch. Mnoho ľudí má zvieratá rado a aj by chceli pomáhať "spravovať mačky", no nevedia ako.


ferálne/pouličné mačky

Mačky sú síce samotárske zvieratá, no ak nemajú domov, môžu si vytvoriť skupiny alebo tzv. "gangy", kde sa rôzne mačky zdržiavajú na 1 mieste a navzájom sa rešpektujú. Sú to zvieratá patriace k človeku, jeho neprítomnosť a nedôveru k nemu si teda nahrádzajú spoločnosťou iných mačiek a tiež výskytom na miestach, ktoré sú poznačené ľudskou aktivitou (sídliská, záhrady a parky, cintoríny, areály firiem a nemocníc, parkoviská, staveniská...atď.).

Takýto cat-gang si môže v pohode nažívať a nie je vyslovene nutné (žiaľ zďaleka ani reálne) všetkým členom nájsť domovy. Mačiek je tak veľmi veľa, že ak ich niekto aj odstráni nelegálnym spôsobom (zabitím, vyvezením preč,...), problém to nevyrieši, pretože teritórium predošlých mačiek obsadia nové a budú sa tam rozrastať.

Ideálne riešenie je teda kontrola mačacej skupiny na určitom mieste. Kontrolovaná skupina mačiek má výhody:

✔️ nerozmnožuje sa a zriedkakedy vpustí do svojho teritória cudzie mačky

✔️ ak sa tam aj objaví nový jedinec, dá sa chytro zareagovať , napríklad odchytom a kastráciou, alebo sa nájde pôvodný majiteľ novej mačky (aj stratené mačky sa chodia stravovať do pouličnej skupiny)

✔️ mačky si naďalej plnia deratizačnú funkciu

✔️ odžijú si tam svoj mačací život aspoň čiastočne "dôstojne", keďže sa domova nikdy nedočkajú

✔️ po kastrácii sa im zlepší zdrav. stav a majú nižšiu spotrebu krmiva

✔️ ak mačky časom uhynú, postupne ich síce nahradia nové, ale keďže sú kontrolované, dajú sa noví jedinci opäť vykastrovať a skupina ostane stabilná, čo do počtu - nerozrastá sa

✔️ kastrovaný jedinec má zástrih ucha, aby bol ľahko rozoznateľný už podľa siluety


ohrozené mačky a mačiatka

Ďalším dôvodom pomoci mačkám je to, že na mačacích bezdomovcoch si často vyberie daň nevhodné prostredie, nedostatok živín, absencia veterinárneho dohľadu a teplého úkrytu. Najviac ohrozené sú kontaktné/prítulné mačky a malé mačiatka.

Kontaktné mačky túžia po pohladení a po spoločnosti človeka, často teda doplatia na svoju dôverčivosť. Nevedia byť také ostražité, ako plaché mačky a o to viac hrozieb na ne číha. Ide najmä o vyhodené mačky alebo o nesprávne chované mačky. Nesprávnym chovom tu myslím prípady, kedy si človek zaobstará mača, časom ho začne púšťať bez dozoru von, až pokým sa mačka nestratí a nezačne len tak blúdiť po vonku. Ak nie je kastrovaná, založí si vlastnú kolóniu (kocúr zas pomôže k založeniu kolónie) a už to ide - vzniknú ďalší mačací bezdomovci množiaci sa geometrickým radom, bez riadneho krmiva, opatery, úkrytu a vzťahu s človekom.

každé druhé mačiatko na ulici má takéto oči alebo je zasoplené
každé druhé mačiatko na ulici má takéto oči alebo je zasoplené

Malé mačatá majú ešte nevyvinutú imunitu, sú veľmi náchylné na rôzne mačacie choroby a exteriér je pre ne absolútne nevhodné miesto. Mačatá narodené pouličnej mačke, to je živá katastrofa pre každého ochrancu zvierat. Mama mačka je nezaočkovaná, nemá riadnu stravu a živiny, nežije v čistom a bezpečnom prostredí, nie je pod veterinárnym dohľadom - to znamená, že prenesie na svoje krehké mačiatka najčastejšie okrem parazitov aj FVR. Dospelá mačka tieto "sopľavé" vírusy ľahko znesie a nemusí mať žiadne príznaky, avšak vysilenému hladnému a zaparazitovanému drobčekovi to najčastejšie postihne oči a bez veterinárneho zásahu o ne môže ľahko prísť. Mačiatka pouličných mačiek na to aj veľmi často umierajú, len kvôli tomu, že nemajú riadnu opateru. Takáto smrť je pomalá a nie je to pre mačky prirodzené.

Riešením pre malé mačiatka a kontaktné mačky, ktoré chceme umiestniť do vhodného prostredia, je dočasná opatera a následné hľadanie domova. Neurobí to za nás útulok, ani záchranári zvierat, pretože ako som spomínala, tých zvierat je strašne veľa. 


osveta a pokrok

Ako posledný z menovaných dôvodov, prečo pomáhať mačkám, by som uviedla osvetu. 

PODPORA

Pokiaľ na predchádzajúce aktivity nemáte čas a napriek tomu by ste radi pomohli, ďalšia vec, ktorú môžete spraviť, je dobrovoľníkov finančne podporiť. Každé združenie, ktoré sa venuje záchrane zvierat má transparentný účet a Vy si viete skontrolovať, na aký účel boli peniaze použité. Existuje veľa združení s týmto zameraním a ľahko si ich vyhľadáte na internete. Peniaze darované združeniam sa využívajú najmä na veterinárnu starostlivosť, pretože tá je najdrahšia.

Aby ste sa vyhli rôznym podvodníkom, neodporúčam prispievať na osobné účty.

Ja napríklad pomáham cez OZ MačkySOS.